Adress
Rackarbergsgatan 27d
752 32 Uppsala
Sverige

Vi finns tillgängliga
Måndag till fredag: 7 - 19
Helger: 10 - 17

Spelpaus

Spelpaus är ett självuteslutningssystem som drivs av den svenska staten och ger spelare möjlighet att blockera sig själv från att få tillgång till onlinespel och fysiska spelplatser, såsom kasinon och hästkapplöpningsbanor. Syftet med systemet är att bidra till spelansvar och minska spelberoendeproblemen. Det lanserades år 2019 och har sedan dess blivit en viktig del av den svenska spelmarknaden.

spelpaus

När en spelare väljer att själv stänga av sig via Spelpaus.se kan de välja mellan fyra tidsintervall: 1 månad, 3 månader, 6 månader eller tills vidare (minst 12 månader). Avstängningen kan inte avbrytas eller upphävas i förtid, vilket ger spelaren tid att reflektera över sina spelvanor och fatta beslut om sin spelaktivitet. I samband med avstängningen blir den avstängda spelaren automatiskt bortplockad från alla marknadsföringslistor från spelbolag med licens i Sverige, vilket minskar risken för att de utsätts för frestelser att återuppta spelandet.

Spelpaus har varit en framgångsrik åtgärd för att bidra till spelansvar och begränsa skadligt spelbeteende, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar och anpassningar. Systemet är ett viktigt steg mot att skapa en säkrare och mer ansvarsfull spelmarknad i Sverige.

Vad är Spelpaus?

Spelpaus är en funktion som utvecklats av svenska Spelinspektionen och Folkhälsomyndigheten för att främja ansvarsfullt spelande. Funktionen ger spelare möjlighet att själv stänga av sig från casinospel hos alla spelbolag som har licens i Sverige. Avstängningen gäller för allt registrerat spel, inklusive spel online, i butik, på bana samt Vegas och Casino Cosmopol.

Syftet med Spelpaus

Syftet med Spelpaus är att hjälpa spelare att kontrollera sitt spelande och minska riskerna för spelproblem och spelberoende. Genom att erbjuda denna tjänst vill Spelinspektionen och Folkhälsomyndigheten öka spelarnas medvetenhet om riskerna med överdrivet spelande och uppmuntra dem att ta ansvar för sitt beteende.

Funktioner och Verktyg

Spelpaus erbjuder ett antal funktioner och verktyg för att underlätta avstängningen:

  • Avstängningsperioder: Spelare kan välja en avstängningsperiod som passar deras behov. Det kan vara allt ifrån en kort paus på en månad till en längre period på ett år eller tills vidare.
  • Ingen marknadsföring: Under avstängningen kommer spelaren inte att motta några erbjudanden eller marknadsföringsmaterial från spelbolagen.
  • Oåterkallelig avstängning: En avstängning via Spelpaus går inte att ångra eller avsluta i förtid. Det innebär att spelaren förbinder sig att följa avstängningen under hela den valda perioden.
  • Användning av e-legitimation: För att registrera sig för en avstängning på Spelpaus.se måste spelarna använda sin e-legitimation. Det säkerställer att endast den berörda personen kan registrera sig för avstängningen och att ingen obehörig kan göra det åt någon annan.

Registrering och Avregistrering

Registrera på Spelpaus

För att registrera sig på Spelpaus, besök deras officiella webbplats Spelpaus.se. Här kan man stänga av sig från spel som kräver registrering hos de spelbolag som har licens att bedriva spel om pengar i Sverige. För att börja avstängningsprocessen väljs en av fyra möjliga avstängningsperioder:

  • 1 månad
  • 3 månader
  • 6 månader
  • Tills vidare (minst 12 månader)

En avstängning i Spelpaus.se går inte att ångra eller avsluta i förtid. Efter att man valt en avstängningsperiod bekräftar man avstängningen för att slutföra processen.

Ta Bort Spelpausen

Om man valt en av de tidsbegränsade avstängningsperioderna, kommer spelpausen automatiskt hävas när perioden löper ut. Om man däremot valt en avstängning tills vidare kan denna hävas först efter 12 månader från det att personen stängt av sig. Det är då upp till den enskilde spelaren att på eget initiativ häva avstängningen.

Det är viktigt att notera att ett spelbolag inte får kontakta någon under dennes avstängningsperiod. Detta innebär att spelaren måste vara proaktiv och kontakta spelbolaget själv för att begära att avstängningen hävs när den tidsbegränsade perioden löpt ut eller när minst 12 månader passerat för en avstängning tills vidare.

Slutligen är det värt att påpeka att Spelpaus bara gäller för spelbolag med svensk licens för spel. Det betyder att svenskar fortfarande kan spela på casinon utan svensk licens även om de är registrerade på Spelpaus. Casinon som erbjuder spel utan spelpaus till svenskar får däremot inte rikta sin marknadsföring mot svenskar eftersom detta är ett brott mot spellagen.

Regler och Lagstiftning

Spelinspektionens Roll

Spelinspektionen är den förvaltningsmyndighet som ansvarar för att behandla frågor om spel och lotterier i Sverige. De bytte namn från Lotteriinspektionen till Spelinspektionen i januari 2019, främst på grund av den nya spellagen som trädde i kraft samtidigt. Myndighetens huvuduppgift är att övervaka och reglera den svenska spelmarknaden samt att säkerställa att spel och lotterier bedrivs på ett lagligt och ansvarsfullt sätt.

Spelinspektionens arbete innebär också att de ger licenser och tillstånd till aktörer som vill verka på den svenska spelmarknaden, samt att återkalla licenser om spelbolagen inte följer lagar och regler. De har rätt att utfärda sanktioner mot företag som bryter mot regler och förordningar samt att förbjuda illegala spel och lotterier.

Licenstvång för Spelföretag

Enligt den svenska spellagen är det obligatoriskt för spelföretag att inneha en licens för att bedriva verksamhet i Sverige. Således måste alla aktörer som vill erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter först ansöka om och erhålla licens från Spelinspektionen. Detta innebär att spelföretag måste uppfylla en rad krav och förutsättningar för att säkerställa ett ansvarsfullt spelande och skydda konsumenter mot negativa konsekvenser av spelandet.

I spellagen finns det också regler och förordningar angående spelbolagens omsorgsplikt, åldersgränser, måttfullhet i reklam och möjligheten för spelare att stänga av sig från spel genom Spelpaus.se. Detta innebär att spelföretag ska följa dessa regler och förordningar för att erbjuda en säker och ansvarsfull spelupplevelse för konsumenterna.